Home » FAMC

FAMC

Fundació Autisme Mas Casadevall, fundació privada

La secció sindical de CNT-AIT en aquesta empresa neix el juliol de 2023 per a dotar-nos els treballadors i treballadores de capacitat d’organització davant la Patronal, i protegir els nostres interessos en coherència amb el servei que es dóna a les persones.

Podeu contactar en persona amb el delegat sindical de CNT-AIT, o bé escriure per correu electrònic a:

El conveni col·lectiu

El conveni d’aplicació, dins el sector de «Integració laboral per a disminuïts físics, psíquics i/o sensorials» és el de Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya. Numero de conveni: 79000805011995.

Veure text de 2013-2017 publicat al DOGC 7234 del 26/10/2016.

Veure revisió de taules salarials de 2022 publicat al DOGC 8602 del 09/02/2022.

Allò que no especifiqui el conveni segueix la norma de l’Estatut dels Treballadors.

Calendari i horari

Hores de treball

Les hores de treball anuals a jornada completa son 1.704 h.

Vacances

De vacances corresponen 35 dies al any.

Dies personals

Es disposen de dos dies per assumptes propis l´any.

Formació

Formació inicial

Els nous treballadors rebran formació inicial sobre el seu lloc de treball i sobre prevenció de riscos laborals i salut laboral.

Formació continuada

Tots els treballadors tenen dret a 65 hores l´any dins la seva jornada laboral per rebre formació gratuïta.

Salari

Pagues extraordinàries

Tots els treballadors cobraran 2 pagues extraordinàries, una d´estiu i la de Nadal.

Preu dels festius

Actualment els dies festius son retribuïts amb un 50% del sou ordinari.

Els dies festius de dates importants per Nadal cada hora treballada conta per tres hores.

(cal anar al conveni per veure que no coincideix)